1. Cel biegu

- popularyzacja aktywnego trybu życia
- promocja miejscowości Justynów i Janówka

2. Organizator

- Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki

3. Termin i miejsce

- 30.04.2016 sobota godzina 13.00
- start i meta - boisko LZS Justynów Justynów, ul. Główna przy ul. Modrej
- biuro zawodów na terenie OSP Justynów ul. Główna w godzinach 9.00-12.15
- prysznice po biegu w szatniach na terenie boiska
- parkingi na ulicach Justynowa
- szatnia i przechowalnia na terenie boiska godz. 9.00 do zakończenia biegu

4. Program szczegółowy

11.15 – 12.15 biegi dzieci z klas szkoły podstawowej i gimnazjum na krótkich dystansach
13.00 start ostry do biegu głównego
13.05 start marszu nordic walking na dystansie ok. 7 km
14.30 dekoracja, wręczenie nagród zwycięzcom biegu

5. Trasa

- dystans ok. 10 km, dukty leśne 90 %, trasa pofałdowana
- marsz nordic walking ok. 7 km na części trasy biegu głównego
- na trasie punkt z wodą

6. Pomiar czasu

- pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów
- brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika
- każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie
- do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto

7. Warunki uczestnictwa

- w biegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy w dniu startu ukończyli 16-ty rok życia i przedstawią w biurze zawodów aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożą oświadczenie o udziału w biegu, na własną odpowiedzialność. - każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
- wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości.
- osoby w wieku 16-18 lat (w dniu biegu nie osiągnęły pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr. PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
- podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu koszulki.
- organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
- limit uczestników – 500 osób w biegu głównym i w marszu nordic walking (łącznie). Decyduje kolejność wpłat wpisowego na konto organizatora.
- dla dzieci zostanie przygotowanych 200 pakietów startowych
Zapisy dzieci na stronie internetowej (150 miejsc) i w biurze zawodów (50 miejsc) w OSP Justynów w dniu zawodów w godzinach 9.00-10.30.

8. Zgłoszenia

- internetowe do 23.04.2016 pod adresem www.justynow-janowka.pl
- w biurze zawodów do czasu zamknięcia biura
- zgłoszenie powinno zawierać : imię i nazwisko , adres, datę urodzenia, klub sportowy, wiek, rodzaj pakietu (MINI lub MAXI), rozmiar koszulki.
- opłata startowa wynosi:

Bieg 10 km oraz Nordic Walking 7km
Pakiet MINI Pakiet MAXI
Wpłata do 06.03.2016 30.00zł 60.00zł
Wpłata do 03.04.2016 40.00zł 70.00zł
Wpłata po 04.04.2016 50.00 zł 40.00 zł niedostępny
W dniu zawodów 60.00zł niedostępne
Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

W ramach opłaty startowej za Pakiet MAXI zawodnik otrzymuje:
- numer startowy + agrafki,
- worek na depozyt
- woda mineralną lub napój izotoniczny na mecie biegu
- limitowaną koszulkę techniczną
koszulka
Rozmiary koszulek męskich
Rozmiary koszulek damskich
- skarpety biegowe
- medal na mecie

W ramach opłaty startowej za Pakiet MINI zawodnik otrzymuje:
- numer startowy + agrafki,
- worek na depozyt
- woda mineralną lub napój izotoniczny na mecie biegu
- skarpety biegowe
- medal na mecie

Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

9. Klasyfikacja

Generalna kobiet i mężczyzn w biegu na 10 km i marszu nordic walking
Klasyfikacja w kategoriach:
- K20, K30, K40, K50, K60
- M20, M30, M40, M50, M60
Warunkiem koniecznym do klasyfikacji w danej kategorii jest udział min 3 klasyfikowanych osób.
Jeżeli w danej kategorii nie będzie klasyfikowane min 3 osoby to osoby zostaną przeniesione do kategorii młodszej.

10. Nagrody

Dla pierwszych 3 miejsc nagrody w postaci bonów towarowych w wysokości :

Bieg 10 KM:
1 miejsce 300 zł, 2 miejsce 200zl, 3 miejsce 100 zł, puchary i dyplomy

Marsz Nordic Walking 7 KM
1 miejsce 200 zł, 2 miejsce 150zl, 3 miejsce 80 zł, puchary i dyplomy

w kategoriach wiekowych biegu na 10 km:
1 miejsce 100 zł, 2 miejsce 80 zł, 3 miejsce 50 zł.
Nagrody w kategoriach wiekowych nie łączą się z nagrodami w kategorii open.

w kategoriach wiekowych marsz nordic-walking 7 km:
1 miejsce 70 zł, 2 miejsce 60 zł, 3 miejsce 50 zł.
Nagrody w kategoriach wiekowych nie łączą się z nagrodami w kategorii open.

11. Postanowienia końcowe

- koszty organizacji biegu ponoszą organizatorzy
- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
- interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora
- zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w materiałach informacyjnych biegu

12. Kontakt

biuro@justynow-janowka.pl
Dyrektor biegu
Krzysztof Józefowicz

Trucht.com

Sponsorzy imprezy:

Patroni imprezy: